ຍີນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ເວັບໄຊພະ​ແນກ​ຖະ​ແຫຼງ​ຂ່າວ, ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ ແລະ ທ່ອງ​ທ່ຽວ ແຂວງ​ເຊກອງ

ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ ດ້ານ​ທຳ​ມະ​ຊາດ

1. ນໍ້າຕົກຕາດແຝກ.                     

     ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທຳມະຊາດນໍ້າຕົກຕາດແຝກ ຕັ້ງຢູ່ບໍລິເວນເຂດບ້ານດ່ານເມືອງລະມາມ ເຊິ່ງເປັນເມືອງເອກຂອງແຂວງເຊກອງ ຫ່າງຈາກເທດສະບານແຂວງ ໄປທາງທິດໃຕ້18kmແລະຫ່າງຈາກເສັ້ນທາງເລກທີ 16B​ ໄປຫາຕາດ 2km ແຕ່ກອ່ນບໍລິເວນ ເທິງຫົວຕາດ ແລະ ກ້ອງຕາດດັ່ງກ່າວມີດອນປົກຄຸມເຕັ້ມໄປດ້ວຍຫຍ້າແຝກອັນເປັນທີ່ມາຂອງຊື່ຕາດແຝກ, ແຕ່ພໍຮອດປີ 1968 ເກີດມີນໍ້າຖ້ວມຄັ້ງໃຫຍ່ຢູ່ ເຂດນີ້ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ຫຍ້າແຝກດັ່ງກ່າວດັບສູນຫາຍໄປ. ນໍ້າຕົກຕາດແຝກສູງ 10-15ແລະ ກວ້າງ 250m, ມີຄວາມສ່ວຍສົດງົດງາມ ແລະ ອຸດົມສົມບູນໄປດ້ວຍປ່າໄມ້ສີຂຽວ, ມີອາກາດປອດໂປ່ງແຈ່ມໃສ ແລະ ນໍ້າໄຫຼຜ່ານຕະຫຼອດລະດູການ. ນໍ້າຕົກຕາດແຝກຖືກຄົ້ນ ພົບໃນປີ 1999 ແລະ ເລີ່ມໃຫ້ເຂົ້າທ່ຽວຊົມໃນປີ2008 ເປັນຕົ້ນມາ.

tadpax  waterfall phax  tadpax 
 tadpax tadpax  

 

2. ຕາດປະອໍ.

      ຕາດປະອໍຕັ້ງຢູ່ເຂດບ້ານແສນໃຕ້ເມືອງທ່າແຕງ ແຂວງເຊກອງຫ່າງຈາກເທດສະບານເມືອງໄປທາງທິດຕາເວັນອອກ 16km, ນໍ້າຕົກຕາດ ປະອໍສູງ 50m, ກ້ວາງ25m. ມີເສັ້ນທາງສະດວກສາມາດໄປໄດ້ທັງລະດູແລ້ງ ແລະ ລະດູຝົນ. ໄດ້ເປີດບໍລິການນຳໃຊ້ແລ້ວ ແຕ່ປີ 2008. ກ່ອນຈະໃສ່ຊື່ວ່າ: ຕາດປະອໍກໍ່ຍ້ອນວ່າຢູ່ເທິງຫົວຕາດແລະກອ້ງຕາດນັ້ນສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເຕັ້ມໄປດ້ວຍໄມ້ປະອໍ (ໄມ້ປ່ອງທີ່ປະຊາຊົນນຳໃຊ້ສານເຄື່ອງຫັດຖະກຳ).ດັ່ງນັ້ນຊາວບ້ານຈິ່ງເອີ້ນນໍ້າຕົກຕາດນີ້ວ່າ: ຕາດປະອໍ

pa or 

 

 

3. ຕາດຫົວຄົນ.

      ຕາດຫົວຄົນຕັ້ງຢູ່ເຂດບ້ານດ່ານ ເມືອງລະມາແຂວງເຊກອງເປັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທຳມະຊາດ ທີ່ສວຍສົດງົດງາມອີກແຫ່ງໜຶ່ງ ມີຄວາມ ສູງ 10-15m, ກ້ວາງ200m  ເປັນເຂດແດນລະຫວ່າງແຂວງເຊກອງ ແລະ ແຂວງອັດຕະປືດ້ວຍສາຍເຊນໍ້ານອ້ຍ. ຢູ່ຫ່າງຈາກເທສະ ບານແຂວງ  19km ຫ່າງຈາກເສັນທາງເລກທີ 16B ໄປຫາຕາດ 1km. ຕາດຫົວຄົນໄດ້ເປີດບໍລິການນຳໃຊ້ແຕ່ປີ 1999 ແລະ ໄດ້ພັດທະ ນາໃຫ້ນັກທຸລະກິດສຳປະທານເພື່ອບໍລິການໃນປີ 2013 ໂດຍມີການບໍລິການກາເຟ, ລ່ອງແກ້ງດ້ວຍເຮືອກາຍັກ, ສາລາພັກຜ່ອນ ແລະ ອາຫານຕາມສັ່ງເຊິ່ງເໝາະແກ່ການພັກຜ່ອນ.         

      ຕາມປະຫວັດການເລົ່າຂານສືບຕໍ່ມາຂອງປະຊາຊົນ ເຂດບ້ານດ່ານກ່ອນຈະໃສ່ຊື່ວ່າ ຕາດຫົວຄົນນັ້ນ    ຍອ້ນສະໄໝຈັກກະພັດ ລ່າເມືອງ ຂື້ນແບບເກົ່າມາປົກຄອງຢູ່ລາວ ໄດ້ທໍລະມານຄົນລາວແລ້ວຂ້າຕັດຄໍຖິ້ມລົງນໍ້າແລ້ວມີຫົວຄົນຕາຍໄຫຼມາຄ້າງຢູ່ກ້ອງຕາດ ດັ່ງກ່າວເລື້ອຍໆ ສະນັ້ນ,ເພິ່ນຈິ່ງເອີ້ນຕາດນີ້ວ່າ: ຕາດຫົວຄົນ.

tadfax sekong  tad sekong  tad sekong 
 tad sekong tad sekong tad sekong
 tad sekong tad sekong tad sekong

 

 

 4. ແກ້ງຫຼວງ.

      ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວແກ້ງຫຼວງຕັ້ງຢູ່ບ້ານນາວາເມືອງລະມາມ ແຂວງເຊກອງແມ່ນແກ້ງທີ່ເກີດຕາມສາຍນໍ້າເຊກອງ, ເປັນແກ້ງທີ່ໃຫຍ່ ແລະ ຍາວ 2m. ຫ່າງຈາກເທດສະບານແຂວງໄປທາງທິດເໜືອ  15m, ມີເສັ້ນທາງພັດທະນາເຂົ້າເຖິງແລ້ວເປີດບໍລິການຮັບໃຊ້ໃນປີ 1999 ແກ້ງຫຼວງແມ່ນແກ້ງທີ່ໃຫຍ່ກວ່າໜູ່ໃນສາຍນໍ້າເຊກອງ, ໃນເມື່ອກ່ອນເພິ່ນເອີ້ນວ່າ: ແກ້ງໃຫຍ່ຕໍ່ມາໃນສະໄໝຝຣັ່ງ ປົກຄອງຈິ່ງ ປ່ຽນຊື່ ມາເປັນ " ແກ້ງຫຼວງ " ເພາະຫຼວງໄດ້ມາຕັ້ງຈຸດເກັບເກນເອົາຊັບສິນເງິນຄຳໃຫ້ຝຣັ່ງລົງໃສ່ເຮືອ, ກໍ່າປັ່ນຢູ່ປະເທດຂະແມ ຫຼື ຂະ ເໝນໃນສະໄໝຝັ່ຣງປົກຄອງຈິ່ງໃສ່ຊື່ວ່າ: "ແກ້ງຫຼວງ" ຈົນຮອດປະຈຸບັນນີ້.

  kengluang   kengluang

 

 

5. ຕາດນົກເຄົ້າ

      ຕາດນົກເຄົ້າຕັ້ງຢູ່ບ້ານໜອງບົງເມືອງລະມາມແຂວງເຊກອງ ຫ່າງຈາກເທດສະບານແຂວງໄປທາງທິດເໜືອ 14ຫ່າງຈາກເສັ້ນທາງ ເລກທີ 16B ຫາຕາດ 2m. ຕາດນົກເຄົ້າແມ່ນສາຍນໍ້າຕົກຕາດຫວ້ຍວີເປັນຕາດທີ່ມີຄວາມສວຍງາມມີຄວາມສູງ 10-15m, ກວ້າງ 20m. ໄດ້ເປີດບໍລິການນຳໃຊ້ໃນປີ 2008. ຕາມຄຳບອກເລົ່າຂອງພໍແມ່ປະຊົນວ່າ: ແຕ່ກ່ອນຊາວບ້ານໄດ້ພາກັນໄປ ຫາກິນໃນເຂດນີ້ ພົບເຫັນໝູ່ນົກເຄົ້າເຮັດຮັງຢູ່ຕົ້ນໄມ້ໃຫຍ່ເທິງຫົວຕາດຕົ້ນໜຶ່ງເປັນປົກກະຕິດັ່ງນັ້ນ,ຈິ່ງເອີ້ນຕາດນີ້ວ່າ:ຕາດນົກເຄົ້າ.

nokkhao  nokkhao 

 

 

6. ຕາດໄຟໄໝ້

     ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທຳມະຊາດຕາດໄຟໄໝ້ຕັ້ງຢູ່ບ້ານປະແຫຼງໃຕ້ ເມືອງທ່າແຕ່ງແຂວງເຊກອງ ຫ່າງຈາກເທສະບານເມືອງທ່າແຕງ 8m, ຄວາມສູງຂອງຕາດ 100m, ກວ້າງ 20m ໄດ້ເປີດບໍລິການນຳໃຊ້ແຕ່ປີ 2008. ຕາມການເລົ່າຂານວ່າ: ໄດ້ມີຄູ່ບ່າວສາວຄູ່ໜຶ່ງ ໄດ້ພາ ກັນມາຫຼີ້ນນໍ້າຕົກຕາດແຫ່ງນີ້ເວລານັ້ນເຄື່ອງນຸ່ງປຽກໝົດເລີຍພາກັນດັງໄຟຝີງແລະຕາກເຄື່ອງປະໄວ້, ແຕ່ບັງເອີນມີລົມພັດເອົາເຄື່ອງນຸ່ງ ຂອງບ່າວສາວຄູ່ນັ້ນເຂົ້າກອງໄຟຈົນໄໝ້ໝົດກຽ້ງດ້ວຍເຫດນັ້ນຊາວບ້ານຈິ່ງເອີ້ນຕາດນີ້ວ່າ: " ຕາດໄຟໄໝ້ " ຈົນເຖິງທຸກວັນນີ້.

paimai 

 

 

7. ທຳມະຊາດທົ່ງນຶ.

        ທຳມະຊາດທົ່ງນຶມ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານດາກຣັນ ເມືອງດາກຈຶງ ແຂວງເຊກອງ ຫ່າງຈາກເມືອງ 60km, ຫ່າງຈາກເທສະບານແຂວງ 90km ມີເນື້ອທີ່ປ່າສະຫງວນສະເພາະການທ່ອງທ່ຽວທັງໝົດ 4.000.000 ເຮັກຕາ ລະດັບຄວາມສູງຈາກໜ້ານ້ຳທະເລ 1.200-1.400m ອາ ກາດຊຸ່ມເຢັນຕະຫຼອດປີ.ເໝາະແກ່ການພັກຜ່ອນ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວເຊັ່ນ: ຕັ້ງແຄ້ມ,ປິກນິກ,ຍ່າງປ່າທ່ຽວຊົມທຳມະຊາດ.

tongnerm  tongnerm 

 

 

8. ທຳມະຊາດພູແປກ ແລະ ທົ່ງໂສດ.

          ທຳມະຊາດພູແປກ ແລະ ທົ່ງໂສດ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານດາກປວກ ເມືອງດາກຈຶງ ແຂວງເຊກອງ ຫ່າງຈາກເທສະບານແຂວງ 75km ໄປທາງທິດຕາເວັນອອກ ເຂດດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບເປັນ ເຂດປ່າສະຫງວນ   (ລະດັບແຂວງ )   ສະເພາະການທ່ອງທ່ຽວ ຊົມທຳມະຊາດຍ່າງປ່າ ອັນສວຍສົດງົດງາມອາກາດຊຸ່ມເຢັນແລະ ປອດໂປ່ງດີ ມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 1.500 ເຮັກຕາ ລະດັບຄວາມສູງຈາກໜ້ານ້ຳທະເລ   1.200 - 1.400m.

tongsod   pupax

 

ສ້າງຂື້ນໃນ ປີ 2017. ສະຫງວນລິຂະສິດໂດຍ: ພະແນກຖະ​ແຫຼງ​ຂ່າວ, ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ ແລະ ທ່ອງ​ທ່ຽວ ແຂວງເຊກອງ, ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ໂນນ​ມີ​ໄຊ, ເມືອງ ລະມາມ, ແຂວງ ເຊກອງ, ໂທຣ:(+856)038 211024, ແຟກ:(+856)038 211024, ມືຖື: 020 55121635
Powered by Joomla 1.7 Templates