ຍີນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ເວັບໄຊພະ​ແນກ​ຖະ​ແຫຼງ​ຂ່າວ, ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ ແລະ ທ່ອງ​ທ່ຽວ ແຂວງ​ເຊກອງ

ເວັບໄຊກະຊວງຕ່າງໆທົ່ວປະເທດ

ຊຶ່ບັນດາກະຊວງຕ່າງໆ ຊື່ບັນດາເວັບໄຊ
ກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ http://www.moe.gov.la/
ກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ http://www.mofa.gov.la
ກະຊວງ ອຸສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ http://www.moic.gov.la/
ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນ,ທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ http://www.monre.gov.la/
ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ http://www.maf.gov.la/
ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ http://www.moh.gov.la/
ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ http://www.investlaos.gov.la/
ກະຊວງ ຖະແຫລງຂ່າວ,ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ http://www.micat.gov.la/

ກະຊວງ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ

http://www.laosecurity.gov.la/
ກະຊວງ ພາຍໃນ  http://www.moha.gov.la/
ກະຊວງ ສະຫວັດດິການແຮງງານ ແລະ ສັງຄັມ http://www.molsw.gov.la/

ກະຊວງ ປ້ອງກັນປະເທດ

http://www.mod.gov.la/

 

 

ສ້າງຂື້ນໃນ ປີ 2017. ສະຫງວນລິຂະສິດໂດຍ: ພະແນກຖະ​ແຫຼງ​ຂ່າວ, ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ ແລະ ທ່ອງ​ທ່ຽວ ແຂວງເຊກອງ, ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ໂນນ​ມີ​ໄຊ, ເມືອງ ລະມາມ, ແຂວງ ເຊກອງ, ໂທຣ:(+856)038 211024, ແຟກ:(+856)038 211024, ມືຖື: 020 55121635
Powered by Joomla 1.7 Templates