ຍີນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ເວັບໄຊພະ​ແນກ​ຖະ​ແຫຼງ​ຂ່າວ, ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ ແລະ ທ່ອງ​ທ່ຽວ ແຂວງ​ເຊກອງ

ເຊກອງ ຮັດສາຍແອວ ສ້າງປະສິດທິພາບການໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານລັດໄດ້ດີ

33

ເຊກອງ ເນັ້ນຮັດສາຍແອວ ສ້າງປະສິດທິພາບການໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານລັດຈາກການທີ່ແຂວງເຊກອງ ເລັ່ງປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂ

ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນເຮັດໃຫ້ຫລາຍວຽກຈຸດສຸມມີປະສິດພາບຫລາຍຂຶ້ນໂດຍສະເພາະການຮັດສາຍແອວທີ່ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ສາມາດປະຢັດງົບປະມານຂອງລັດໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.

ທ່ານ ເຫລັກໄຫລ ສີວິໄລ ເຈົ້າແຂວງໆເຊກອງ ເປີດເຜີຍວ່າ: ອົງການປົກຄອງແຂວງພວກເຮົາ ໄດ້ເລັ່ງໃສ່ເຜີຍແຜ່ວາລະແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນແຕ່ທ້າຍໄຕມາດ 3 ປີ 2021 ຜ່ານມາທັງຢູ່ຂັ້ນແຂວງ ແລະ 4 ເມືອງ. ຈາກນີ້ກໍໄດ້ອອກນິຕິກໍາເພິ່ມຕື່ມໂດຍໄດ້ແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ພະແນກການ, ຂະແຫນງການກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆຮັບຜິດຊອບຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ຂະນະທີ່ ຄໍາແນະນໍາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດປີນີ້,ພວກເຮົາເນັ້ນໃສ່ມາດຕະການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດການເງິນເປັນຕົ້ນຕໍໂດຍເນັ້ນສະ ກັດກັ້ນການຮົ່ວໄຫລຂອງລາຍຮັບງົບປະມານ ແລະ ການປະຢັດ, ຕ້ານການຟຸມເຟືອຍ ໂດຍຖືເອົາການເປັນແບບຢ່າງຂອງຄະນະພັກຊຸດທີ X ເປັນສໍາຄັນ.ຄວາມຈິງແລ້ວມີຫລາຍດ້ານພົ້ນເດັ່ນສໍາລັບການປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດດ້ານນີ້ ໂດຍເຫັນໄດ້ຈາກຜ່ານມາເມື່ອເວົ້າເລື່ອງລົດຕໍາແຫນ່ງຄະນະພັກຊຸດໃຫມ່, ຄະນະປະຈໍາ ກໍຕ້ອງມີນະໂຍບາຍພາຫະນະເຊິ່ງຕ້ອງໄດ້ຄົ້ນຄວ້າຈັດຊື້ ຫລື ໄປຕິດຫນີ້ຕິດສິນຊື້ມາໃຫ້, ແຕ່ປັດຈຸບັນບໍ່ໄດ້ເຮັດອີກແລ້ວ ຂີ່ສໍ່າມີ ຫລື ຂີ່ລົດເກົ່າ.

33

ຂະນະທີ່ປັດຈຸບັນເລັ່ງແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບຮີບໂຮມຖອດຖອນພາຫານະ ແລະ ປະຕິບັດຕາມດໍາລັດວ່າດ້ວຍລົດຂອງລັດຖະບານ ໂດຍເລີ່ມຈາກຂະແຫນງການກ່ອນ. ຈາກນັ້ນກໍໄດ້ຈັດສັນຄືນໃຫມ່ຕາມນະໂຍ ບາຍຂອງລັດຖະບານ ແລະ ຄາດວ່າ: ກາງປີ ຫລື ທ້າຍປີຈະເປັນຮູບປະທໍາ. ອີກຫນຶ່ງນິຕິກໍາທີ່ສໍາຄັນ, ອົງການປົກຄອງແຂວງເຊກອງ ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຊຸກຍູ້ຊີ້ນໍາການປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດຫມາຍວ່າບໍ່ມີຄະນະກໍາມະການ ໂດຍທຸກຂະແຫນງການ, ທຸກພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບເຮັດທັງຫມົດ ພວກເຮົາເລັ່ງເອົາມາດຕະການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນການຮົ່ວໄຫລງົບປະມານເປັນບຸລິມະສິດອັນດັບຫນຶ່ງຄືສໍາຫລວດຂື້ນບັນ ຊີຫົວຫນ່ວຍທຸລະກິດ ຫລື ຖານລາຍຮັບຄືນໃຫມ່ ໂດຍເລັ່ງໃສ່ຫົວຫນວ່ຍທຸລະກິດຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ລັດຖະບານອະນຸຍາດມາລົງທຶນຢູ່ແຂວງເປັນຕົ້ນໂຄງການຂຸດຄົ້ນບໍ່ຖ່ານຫີນຂອງກຸ່ມບໍລິສັດພອນສັກ, ໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າອີມູນກໍຈະສໍາເລັດທ້າຍປີນີ້ ແລະ ຈະຜະລິດຂາຍໃຫ້ຫວຽດນາມ, ໂຄງການກໍ່ສ້າງສ້ອມ ແປງເຂື່ອນເຊຂະຫມານ 3 ເຊິ່ງຄາດວ່າ ເດືອນເມສາ ຫລື ເດືອນພຶດສະພາ ຈະໄດ້ທົດລອງເຂື່ອນແລ້ວ, ໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າຫວ້ຍລະແງ, ໂຄງການຂຸດຄົ້ນບໍ່ຄໍາລາວກະລຶມ. ນອກນີ້ຍັງມີໂຄງການທີ່ກໍ່ ສ້າງມາແລ້ວຄືໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າຫ້ວຍລໍາພັນໃຫຍ່,ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າຫ້ວຍລໍາພັນນ້ອຍ, ໂຄງ ການພັດທະນາກະສິກໍາ ແລະ ໂຄງການຢາງພາລາ.

ທ່ານ ເຫລັກໄຫລ ກ່າວ.ນອກຈາກສໍາຫລວດຖານລາຍຮັບຄືນໃຫມ່, ແຂວງເຊກອງ ຍັງໄດ້ສຸມໃສ່ຄຸ້ມຄອງລາຍຈ່າຍໂດຍເນັ້ນໃສ່ການປະຢັດມັດທະຍັດ, ຕ້ານການຟຸມເຟືອຍ ໂດຍສະເພາະບັນຫາການຮັບແຂກ, ກອງປະຊຸມ, ໄປຕ່າງ ປະເທດເວົ້າລວມແມ່ນຮັດສາຍແອວ. ສະຫລຸບແລ້ວ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນຢູ່ແຂວງເຊກອງ ພວມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງແຂງແຮງ,ທຸກວຽກງານການເຄື່ອນໄຫວຂອງອົງຄະນະພັກແຂວງ, ຄະນະພັກເມືອງ, ຂະແຫນງການຕ່າງໆ ໄດ້ເອົາວາລະແຫ່ງຊາດມາເປັນຕົວຕັ້ງ, ເລັ່ງຫາລາຍຮັບໃຫ້ໄດ້ຫລາຍ, ຕ້ານການຮົ່ວໄຫລຂອງລາຍຮັບ ແລະປັບປຸງກົນໄກແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກຂອງຂະແຫນງການເງິນ, ພະແນກການເງິນ, ສ່ວຍສາອາກອນແລະຂະແຫນງການຕ່າງໆທີ່ມີລາຍຮັບ ຕ້ອງເດັດຂາດ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ເປັນມືອາຊີບໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຢ່າງແທ້ຈິງ.

ສ້າງຂື້ນໃນ ປີ 2017. ສະຫງວນລິຂະສິດໂດຍ: ພະແນກຖະ​ແຫຼງ​ຂ່າວ, ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ ແລະ ທ່ອງ​ທ່ຽວ ແຂວງເຊກອງ, ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ໂນນ​ມີ​ໄຊ, ເມືອງ ລະມາມ, ແຂວງ ເຊກອງ, ໂທຣ:(+856)038 211024, ແຟກ:(+856)038 211024, ມືຖື: 020 55121635
Powered by Joomla 1.7 Templates