ຍີນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ເວັບໄຊພະ​ແນກ​ຖະ​ແຫຼງ​ຂ່າວ, ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ ແລະ ທ່ອງ​ທ່ຽວ ແຂວງ​ເຊກອງ

ກອງວິ​ຊາ​ການ​ວິ​ທະ​ຍຸ-ໂທ​ລະ​ພາບ

ພາລະ​ບົດບາດ-ໜ້າ​ທີ່​ ຂອງ​ກອງ​ວິຊາ​ການ​ວິ​ທະ​ຍຸ-​ໂທລະພາບ

1.) ທີ່​ຕັ້ງ ​ແລະ ພາລະ​ບົດບາດ​ຂອງ​ກອງ​ວິຊາ​ການ​ວິທະຍຸ-​ໂທລະພາບ:

-         ກອງວິຊາການວິທະຍຸ-​ໂທລະພາບ ແຂວງເຊກອງ ແມ່ນກອງວິຊາການໜຶ່ງ, ໃນໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ ຂອງພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ,ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວແຂວງເຊກອງ ຊື່ຂຽນເປັນຕົວອັກສອນຫຍໍ້ : ( ວຍ-ທພ ), ຂຽນເປັນພາສາຝຣັງ Radio-Television Station, ຂຽນເປັນຕົວອັກສອນຫຍໍ້ TV-RO.

-         ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການ ໃຫ້ແກ່ຫົວໜ້າພະແນກ ຖວທ ປະຈຳແຂວງ ໃນການຈັດຕັ້ງ, ການຄຸ້ມຄອງ, ການພັດທະນາວຽກງານວິທະຍຸ-ໂທລະພາບ ເພື່ອຮັບປະກັນໃນການໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ່ແນວທາງ, ແຜນນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍຂອງລັດ ໃຫ້ມີລັກສະນະກວ້າງຂວາງ ທົ່ວເຖິງ;

2.) ໜ້າ​ທີ່​ ຂອງ​ກອງ​ວິຊາ​ການ​ວິທະຍຸ-​ໂທລະພາບ:

1.) ເຮັດໜ້າທີ່ບົດບາດສຳຄັນ ໃນວຽກງານການເມືອງ-ແນວຄິດ, ປະກອບສ່ວນໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ່ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະກົດໝາຍຂອງລັດ, ສ່ອງແສງຄວາມມຸ່ງມາດປາດຖະໜາ ແລະ ຂະບວນການ ເຄື່ອນໄຫວຂອງປະຊາຊົນ;

2.) ເຮັດໜ້າທີ່ໃນການປຸກລະດົມ ໃຫ້ທຸກຊັ້ນຄົນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ       ສັງຄົມ ຂອງແຂວງໃນແຕ່ລະໄລຍະ;

3.) ເຮັດໜ້າທີ່ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ແລະ ສ້າງບັນຍາກາດປະຊາທິປະໄຕໃນສັງຄົມ, ສ່ອງແສງວຽກດີຄົນເດັ່ນ ແລະ ປະກອບສ່ວນຕ້ານການປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ຕ່າງໆ;

4.) ຄົ້ນຄວ້າສ້າງແຜນຍຸດທະສາດ ເພື່ອພັດທະນາວຽກງານວິທະຍຸ-ໂທລະພາບ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ແລ້ວນຳສະເໜີຂັ້ນເທິງ ເພື່ອຮັບພິຈາລະນາ;

5.) ຄົ້ນຄວ້າອອກລະບຽບໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ອຸປະກອນເຕັກໂນໂລຊີ ແລະພາຫານະເພື່ອຮັບປະກັນ ໃຫ້ແກ່ການນໍາໃຊ້ ໃນດ້ານເຕັກນິກວິຊາການເປັນປົກກະຕິ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ;

6.) ຂຶ້ນແຜນງົບປະມານ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານວິຊາການໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ມີພາບ, ຂ່າວ ແລະ ບົດອອກອາກາດ ທາງວິທະຍຸ-ໂທລະພາບທຸກວັນ;

7.) ສະຫຼຸບ-ສັງລວມ, ລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຮອບດ້ານ ໃນກອງວິຊາການຂອງຕົນ ໃຫ້ພະແນກ ແລະ ຂັ້ນເທິງເປັນປົກກະຕິ ແລະ ທັນເວລາ;

8.)​ ຄຸ້ມຄອງ, ບໍາລຸງ ກໍ່ສ້າງ, ຊີ້ນໍາ-ນໍາພາພະນັກງານລັດຖະກອນປະຕິບັດວຽກງານວິຊາສະເພາະ ຕາມພາລະບົດບາດຂອງກອງວິຊາການ ແລະປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມທິດຊີ້ນໍາຂອງຂັ້ນເທິງ;

3.) ຂອບ​ເຂດ​ສິດ​ ຂອງກອງ​ວິຊາ​ການ​ວິທະຍຸ-​ໂທລະພາບ:

1.) ມີສິດສະເໜີວຽກງານຮອບດ້ານ ທີ່ຂຶ້ນກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງກອງວິຊາການ ວິທະຍຸ-ໂທລະພາບ ເພື່ອໃຫ້ພະແນກຮັບພິຈາລະນາ;

2.) ມີສິດຕັດສິດລາຍການກະຈ່າຍສຽງ, ພາບເພື່ອອກອາກາດທຸກວັນແລະປະຕິບັດຕາມທິດຊີ້ນໍາຂອງຫົວ ໜ້າພະແນກຖວທແຂວງແລະສູນກາງ;

3.) ມີສິດແຕ່ງຕັ້ງພະນັກງານໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ, ເພື່ອເຄື່ອນໄຫວວຽກງານວິຊາການໃນ   ແຕ່ລະວັນແລະລົງລາຍເຊັນຊື່ລັບ, ຊື່ແຈ້ງໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງກອງວິຊາການ;

4.) ມີສິດຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ບໍລິຫານຕ່າງໆ ທີ່ພົວພັນເຖິງວຽກງານວິທະຍຸ-ໂທລະພາບ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ;

5.) ມີສິດປະສານສົມທົບຢ່າງກົມກຽວກັບຂະແໜງການຕ່າງໆ ຂັ້ນສູນກາງ, ຂັ້ນແຂວງ, ຂັ້ນເມືອງ ເພື່ຂໍທິດຊີ້ນຳໃນທາງທີ່ສ້າງສັນ ແນໃສ່ປັບປຸງວຽກງານວິທະຍຸ-ໂທລະພາບ ໃຫ້ເປັນທີ່ຍອມຮັບຂອງສັງຄົມ

4.) ​ໂຄງ​ປະກອບ ການຈັດ​ຕັ້ງ​ຂອງ​ກອງ​ວິຊາ​ການ ວິທະຍຸ-​ໂທລະພາບ:

   ກອງ​ວິຊາ​ການ​ວິທະຍຸ-​ໂທລະພາບ​ປະກອບ​ມີ​ຫົວໜ້າ​ກອງ​ວິຊາ​ການ 1 ທ່ານ, ຮອງ​ຫົວໜ້າ​ກອງ​ວິຊາ​ການ 3 ທ່ານ, ມີ​ຫົວໜ້າ​ໜ່ວຍ​ງານ, ຮອງ​ຫົວໜ້າ​ໜ່ວຍ​ງານ ​ແລະ ພະນັກງານ​ວິຊາ​ການ, ​ເຊິ່ງປະກອບ​ມີ 4 ໜ່ວຍ​ງານ ຄື: ໜ່ວຍ​ງານ​ຂ່າວ; ໜ່ວຍ​ງານ​ລາຍການ; ໜ່ວຍ​ງານ​ເຕັກນິກ ​ແລະ ໜ່ວຍ​ງານ​ບໍລິຫານ ​ແລະ ການ​ຕະຫຼາດ.

ລາຍ​ຊື່​ພະ​ນັກ​ງານ-ລັດຖະກອນ ​​ກອງ​ວິຊາ​ການ​ວິທະຍຸ-​ໂທລະພາບ:

/ດ

ຊື່ ​ແລະ ນາມສະກຸນ

ໜ້າ​ທີ່​ຮັບຜິດຊອບ

ທີ່ຢູ່ Email ​ແລະ ​ເບີ​​ໂທລະສັບ

1

ທ່ານ ວິ​ໄລ ອາດ​ພູ​ທອນ

ຫົວໜ້າ​ກອງ​ວິຊາ​ການ

Mobile: 020 

Email:

2

ທ່ານ ອາທິ​ວັດ ສຸ​ລິ​ວົງ

ຮອງ​ຫົວໜ້າ​ກອງ​ວິຊາ​ການ

Mobile: 020 5581 6126

Email:

3

ທ່ານ ນ. ​ແພງ​ຕາ ຈອມ​ພົງ

ຮອງ​ຫົວໜ້າ​ກອງ​ວິຊາ​ການ

Mobile: 020 ​9517 4143

Email:

4

ທ່ານ ​ແພງ​ຕາ ຄໍາ​ພູ​ວົງ

ຮອງ​ຫົວໜ້າ​ກອງ​ວິຊາ​ການ

Mobile: 020 5422 4001

Email:

5

ທ່ານ ​ຂັນ​ຄຳ ແສງ​ຈະ​ເລີນ​ວົງ

ຫົວໜ້າ​ໜ່ວຍ​ງານ​ຂ່າວ

Mobile: 020 ​

Email:

6

ທ່ານ ວິ​ລະ​ກອນ ຄຳ​ວິ​ໄລ

ຮອງ​ຫົວໜ້າ​ໜ່ວຍ​ງານ​ຂ່າວ

Mobile: 020 5550 3434

Email:

7

ທ່ານ ​ເພັດ​ສົມ​ພອນ ພົມມະ​ສອນ

ວິຊາ​ການ

Mobile: 020 ​9971 4406

Email:

8

ທ່ານ ນ. ກາດ​ແກ້ວ​ ​ໄຊ​ສົງຄາມ

ວິຊາ​ການ

Mobile: 020 9180 5099

Email:

9

ທ່ານ ນ. ມະ​ໄລ​ສີ ພຸດ​ທະ​ວົງ

ຫົວໜ້າ​ໜ່ວຍ​ງານ​ລາຍການ

Mobile: 020 ​5542 9233

Email:

10

ທ່ານ ນ. ຈາລຸ​ນີ ມຸ້ງ​ສິນ

ຮອງ​ຫົວໜ້າ​ໜ່ວຍ​ງານ​ລາຍການ

Mobile: 020 5649 4883

Email:

11

ທ່ານ ສອນ​ປະສິດ ຫຼໍ່​ສົມ​ຫວັງ

ຮອງ​ຫົວໜ້າ​ໜ່ວຍ​ງານ​ເຕັກນິກ

Mobile: 020 ​5552 7221

Email:

12

ທ່ານ ມິດ​ພະ​ໄຊ ດວງ​ມະລາ

ຫົວໜ້າ​ໜ່ວຍ​ງານ​ບໍລິຫານ-ການ​ຕະຫຼາດ

Mobile: 020 ​5442 9089

Email:

13

ທ່ານ ນ. ​ແສງ​ມະນີ ສິດທິ​ລາດ

ຮອງ​ຫົວໜ້າ​ໜ່ວຍ​ງານ​ບໍລິຫານ-ການ​ຕະຫຼາດ

Mobile: 020 9830 9303

Email:

ສ້າງຂື້ນໃນ ປີ 2017. ສະຫງວນລິຂະສິດໂດຍ: ພະແນກຖະ​ແຫຼງ​ຂ່າວ, ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ ແລະ ທ່ອງ​ທ່ຽວ ແຂວງເຊກອງ, ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ໂນນ​ມີ​ໄຊ, ເມືອງ ລະມາມ, ແຂວງ ເຊກອງ, ໂທຣ:(+856)038 211024, ແຟກ:(+856)038 211024, ມືຖື: 020 55121635
Powered by Joomla 1.7 Templates