ຍີນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ເວັບໄຊພະ​ແນກ​ຖະ​ແຫຼງ​ຂ່າວ, ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ ແລະ ທ່ອງ​ທ່ຽວ ແຂວງ​ເຊກອງ

ພຜທ-ຊກ ຕີລາຄືນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການນໍາໃຊ້ທຶນ ຊ.ກ.ພ ປະຈໍາປີ 2017

0023

#ຂ່າວ-ພາບ: ນາລີວັນ pc.0023

         ວັນທີ 17 ພະຈິກ 2017 ນີ້ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ (ພຜທ) ແຂວງເຊກອງ ໄດ້ສະຫລຸບຕີລາຄາ ຄືນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທຶນຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເພື່ອການພັດທະນາ (ຊ.ກ.ພ) ປະຈໍາປີ 2017 ແລະທິດທາງແຜນການປີ 2018

ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ເຫຼັກໄຫຼ ສີວິໄລ ຮອງເຈົ້າແຂວງເຊກອງ ປະທານຄະນະປະສານງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ທຶນ (ຊ.ກ.ພ ຫລື ODA) ຂັ້ນແຂວງ, ທ່ານ ທອງຄໍາມະນີວົງ ຫົວຫນ້າ (ພຜທ) ແຂວງ ຮອງປະທານຄະນະປະສານງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ທຶນ (ຊ.ກ.ພ ຫລື ODA) ຂັ້ນແຂວງ, ມີຮອງເຈົ້າເມືອງ 4 ຕົວເມືອງ ພ້ອມດ້ວຍ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ທຶນ ຊ.ກ.ພ ຂັ້ນແຂວງເຂົ້າຮວ່ມ.

       ທ່ານ ສຸດສະໜົງ ຄໍາສິງສະຫວັດ ຫົວໜ້າຂະແໜງຮ່ວມມືສາກົນ (ພຜທ) ແຂວງ ໄດ້ສະຫຼຸບຕີລາຄາຄືນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເພື່ອການພັດທະນາ (ຊ.ກ.ພ) ປະຈໍາປີ 2017 ແລະ ທິດທາງແຜນການປີ 2018 ວ່າ: ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການ ຊ.ກ.ພ ໃນໄລຍະຜ່ານມາເຫັນວ່າມີຫລາຍດ້ານປະສົບຜົນສໍາເລັດ ແລະ ສາມາດຖອດຖອນເປັນບົດຮຽນ ແລະ ເປັນຕົວແບບ ໃຫ້ແກ່ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານໂຄງການໃໝ່. ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວໂຄງການ ຊ.ກ.ພ ແມ່ນມຸ້ງເນັ້ນໃສ່ການພັດທະນາດ້ານພື້ນຖານໂຄງ ລ່າງ, ການສຶກສາ, ສາທາ, ກະສິກໍາ, ສົ່ງເສີມການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການຈໍານວນໜຶ່ງ ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການ ແກ້ໄຂຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກທຸກຍາກເທື່ອລະກ້າວ.                              

     ໄລຍະຜ່ານມານັບແຕ່ປີ 2007-2016 ແມ່ນໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ລັດຖະບານຕ່າງປະເທດ ມີທັງຫມົດ 125 ໂຄງການ, ມີມູນຄ່າທັງຫມົດ 52.314.076 ລ້ານໂດລາໃນນີ້,ໄດ້ແຍກຂະແໜງການຊ່ວຍເຫຼືອ 6 ຂະແໜງການຄື: ແຮງງານ ແລະສະຫວັດດິການສັງຄົມ 7 ໂຄງການ ໃນມູນຄ່າ 5.964.665 ໂດລາ,ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ 56 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 7289.979 ໂດລາ,ສາທາລະນະສຸກ 23 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 1.765.350 ໂດລາ,ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ 27 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 8.099.178 ໂດລາ, ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ 5 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 20.150.551 ໂດລາແລະ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ 7ໂຄງການ ມູນຄ່າ 9.044.353 ໂດລາ;ວຽກງານຮ່ວມມືເຂດສາມຫຼ່ຽມພັດທະນາກໍາປູເຈຍ-ລາວ-ຫວຽດນາມ (CLV) ໃນໄລຍະຜ່ານມາແຂວງເຊກອງໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອທັງໝົດ 2 ໂຄງການ ລວມມູນຄ່າ 2,180,000 ໂດລາແລະໂຄງການຈັດຕັ້ງປະຕິ ບັດທຶນ ຊ.ກ.ພ ປີ 2017 ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອທັງໝົດ 17 ໂຄງການ ມີມູນຄ່າລວມທັງໝົດ 1,032,501 ໂດລາ ໃນນັ້ນ, ແມ່ນໄດ້ ຊ່ວຍເຫຼືອຂະແໜງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ.

         ນອກນີ້ປະຊາຊົນ ສສ ຫວຽດນາມ, ລັດຖະບານຫວຽດນາມໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າແຂວງເຊກອງໃນການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງ ລ່າງ ແລະ ສະໜອງວັດຖຸອຸປະກອນຈໍານວນໜຶ່ງເຂົ້າໃນການພັດທະນາວຽກງານພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ການສຶກສາ, ສາທາ, ກະສິກໍາ ແລະ ໂຍທາ ລວມທັງໝົດ 8 ໂຄງການ ມີມູນຄ່າລວມທັງໝົດ 4,535,880 ໂດລາ, ແຕ່ອັນທີ່ພົ້ນເດັ່ນກວ່າໝູ່ແມ່ນໂຄງການກໍ່ສ້າງອາຄານ ຫ້ອງການດ່ານ ແລະ ອາຄານເຮືອນພັກພະນັກງານປະຈໍາດ່ານດາກຕະອອກ ເມືອງດາກຈຶງ.

ສໍາລັບໂຄງການທີ່ຈະສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທຶນ ຊ.ກ.ພ ປີ 2018 ມີໂຄງການສືບຕໍ່ 3 ໂຄງການ ມີມູນຄ່າລວມ 755.438 ໂດລາ ໃນນີ້, ຊ່ວຍເຫຼືອຂະແໜງສຶກສາ ແລະ ກິລາທັງໝົດ. ນອກນີ້ຍັງມີແຜນໂຄງການສະເໜີໃໝ່ເພື່ອຂໍທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກລັດຖະ ບານຍີ່ປຸ່ນ (GGP) ມີ 15 ໂຄງການ ລວມມູນຄ່າ 1.421.676 ໂດລາ ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາບັນດາຂະແໜງການ ດັ່ງກ່າວໃຫ້ນັບມື້ນັບເຂັ້ມແຂງ.

           ພອ້ມດຽວກັນນີ້ ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ມີການປະກອບຄໍາຄິດເຫັນ ຕໍ່ກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະນໍາໃຊ້ທືນ ຊວ່ຍເຫຼືອທາງການ ເພື່ອການພັດທະນາ ໃນໄລຍະຜ່ານມາຕື່ມອີກ ເພື່ອເຫັນໄດ້ດ້ານດີທີ່ຕັ້ງໜ້າ, ດ້ານຫຍໍ້ທໍ້, ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ ແລະສາເຫດທີ່ແທ້ຈິງ ເພື່ອພອ້ມກັນເປັນເຈົ້າການແກ້ໄຂໃນຕໍ່ໜ້າ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີຄັ້ງທີ່ 8 ຂອງແຂວງ, ສາມາດບັນລຸໄດ້ຕາມຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້ ໂດຍສະເພາະຄາດໝາຍສູ້ຊົນ, ລະດົມທືນຊວ່ຍເຫຼືອ ເພື່ອການພັດທະນາ, ປະກອບສວ່ນຊຸກຍູ້ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ- ສັງຄົມ ໃນສົກ 2016-2020. ເພື່ອທີ່ຈະໃຫ້ໄດ້ກັບຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການຂອງ ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າໃຫ້ໄດ້ໂດຍພື້ນຖານ ແລະ ສາມາດຊວ່ຍປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງເຂົາເຈົ້າໃຫ້ດີຂຶ້ນເປັນກ້າວໆ.

ສ້າງຂື້ນໃນ ປີ 2017. ສະຫງວນລິຂະສິດໂດຍ: ພະແນກຖະ​ແຫຼງ​ຂ່າວ, ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ ແລະ ທ່ອງ​ທ່ຽວ ແຂວງເຊກອງ, ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ໂນນ​ມີ​ໄຊ, ເມືອງ ລະມາມ, ແຂວງ ເຊກອງ, ໂທຣ:(+856)038 211024, ແຟກ:(+856)038 211024, ມືຖື: 020 55121635
Powered by Joomla 1.7 Templates