ຍີນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ເວັບໄຊພະ​ແນກ​ຖະ​ແຫຼງ​ຂ່າວ, ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ ແລະ ທ່ອງ​ທ່ຽວ ແຂວງ​ເຊກອງ

ເຊກອງ ຮັບຮອງລາຄາຫົວຫນ່ວຍທົດແທນຜົນເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງ ການພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້າ ແລະ ສາຍສົ່ງ

ຂ່າວ-ພາບ: ນາລີວັນ ພາບ: 39

          ຕອນເຊົ້າວັນທີ 27 ກັນຍາຜ່ານມາ 2017 ຢູ່ທີ່ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງເຊກອງ ບັນດາຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະ ຊາດ-ສັງຄົມ ແລະ ແກ້ໄຂຜົນກະທົບຈາກໂຄງການພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້າ ແລະ ສາຍສົ່ງ ທົ່ວແຂວງເຊກອງ ໄດ້ສືບຕໍ່ປະຊຸມປຶກສາຫາລືຮັບຮອງເອົາລາຄາຫົວຫນ່ວຍທົດແທນຄ່າເສຍ ຫາຍໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກບັນດາໂຄງການລົງທຶນຢູ່ພາຍໃນແຂວງເຊກອງ ເພື່ອໃຫ້ບັນດານັກລົງທຶນທາງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດທີ່ຈະ ເຂົ້າມາລົງທຶນຢູ່ແຂວງເຊກອງໄດ້ຮັບຮູ້ເຂົ້າໃຈ ແລະ ເປັນເອກະພາບກັນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບັນດາລາຄາຫົວຫນ່ວຍທົດແທນດັ່ງກ່າວ​ຢ່າງ​ສົມ​ເຫດ​ສົມ​ຜົນ ​ແລະ ຖືກຕ້​ອງຕາມ​ລະບຽບ​ຫຼັກການ​.

33

 

 

 

 

4339

ການ​ກໍານົດ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ທົດ​ແທນ​ຄ່າ​ເສຍ​ຫາຍຈາກໂຄງການໂຄງການພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້າ ແລະ ສາຍສົ່ງ ​ໃນທົ່ວແຂວງເຊກອງ ​ໄດ້​ກໍານົດ​ສິ່ງ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ກະທົບ​ໂດຍ​ກົງເປັນ​ຕົ້ນ: ດິນປຸກສ້າງ, ຜົນລະປູກ ແລະ ຊັບສິນ, ເຊິ່ງໄດ້ກໍານົດອັດຕາ​ການ​ຄິດ​ໄລ່​ລາຄາ​ຫົວໜ່ວຍ​ທົດ​ແທນລະອຽດ ປະເພດດິນທີ່ຢູ່ອາໄສ (ດິນປຸກສ້າງ) ສະ​ເພາະ​ເຂດເມືອງລະມາມ ແລະ ເມືອງທ່າແຕງ ແມ່ນໄດ້ຄິດໄລ່ຄ່າທົດແທນປະເພດດິນປຸກສ້າງທົ່ວໄປ (ພາຍໃນເທດສະບານເມືອງ) 1 ມ2 = 10.000 ກີບ ແລະ ປະເພດດິນປຸກສ້າງທົ່ວໄປ (ນອກເທດສະບານເມືອງ) 1 ມ2 = 9.000 ກີບ; ສໍາລັບເຂດເມືອງກະລຶມ ແລະ ມືອງດາກຈຶງປະເພດດິນປຸກສ້າງທົ່ວໄປ (ພາຍໃນເທດສະບານເມືອງ) 1 ມ2 = 9.000 ກີບ ແລະ ດິນປຸກສ້າງທົ່ວໄປ (ນອກເທດສະບານເມືອງ) 1 ມ2 = 7.000 ກີບ.ການຄິດໄລ່ລາຄາຫົວຫນ່ວຍທົດແທນສໍາລັບເນື້ອທີ່ດິນທໍາການຜະລິດເຊັ່ນ: ດິນນາ, ດິນສວນ, ດິນໄຮ່ຄົງທີ່, ປ່າສັກສິດ ແລະ ປ່າຊ້າ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນເຂດເມືອງລະມາມ, ທ່າແຕງ ແລະ ກະລຶມ ເນື້ອທີ່ດິນນາປີ (ນາເຟືອງ) 1 ມ2 = 9.000 ກີບ, ດິນສວນ (ມີຜົນລະປູກ) 1 ມ2 = 7.000 ກີບ, ໄຮ່ຄົງທີ່ 1 ມ2 = 6.000 ກີບ, ປ່າສັກສິດ 1 ແຫ່ງ = 15,000,000 ກີບ (ຈ່າຍຄັ້ງດຽວ) ແລະ ປ່າຊ້າ 1 ແຫ່ງ = 20,000,000 ກີບ (ຍົກຍ້າຍຕາມພິທີກໍາ, ຕາມຮີດຄອງ ແລະ ໃຫ້ຈ່າຍຄັ້ງດຽວ). ສ່ວນເມືອງດາກຈຶງ ເນື້ອທີ່ດິນນາປີ (ນາເຟືອງ) 1 ມ2 = 8.000 ກີບ, ດິນສວນ (ມີຜົນລະປູກ) 1 ມ2 = 6.000 ກີບ, ໄຮ່ຄົງທີ່ 1 ມ2 = 5.000 ກີບ, ປ່າສັກສິດ 1 ແຫ່ງ = 10,000,000 ກີບ (ຈ່າຍຄັ້ງດຽວ) ແລະ ປ່າຊ້າ 1 ແຫ່ງ = 20,000,000 ກີບ (ຍົກຍ້າຍຕາມພິທີກໍາ, ຕາມຮີດຄອງ ແລະ ໃຫ້ຈ່າຍຄັ້ງດຽວ).

ນອກ​ນັ້ນ ຍັງ​ໄດ້ຄິດໄລ່ລາຄາຫົວຫນ່ວຍທົດແທນສໍາລັບຜະລິດຕະພັນຂອງດິນນາ ແລະ ດິນໄຮ່ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ​ໃນ 4 ຕົວເມືອງຢ່າງ​ເປັນ​ເອກະ​ພາບ, ໂດຍຄິດໄລ່ລາຄາຫົວຫນ່ວຍທົດແທນເນື້ອທີ່ດິນນາປີ ສະມັດຕະພາບສະເລ່ຍ 2.5 ໂຕນ/ເຮັກຕາ/ປີ = 3,000,000 ກີບ/ໂຕນ ໄລຍະຟື້ນຟູແມ່ນ 6 ປີ, ນາແຊງ ສະເລ່ຍ 3 ໂຕນ/ເຮັກຕາ/ປີ = 3,000,000 ກີບ/ໂຕນ ໄລຍະຟື້ນຟູແມ່ນ 6 ປີ ແລະ ດິນໄຮ່ສະເລ່ຍ 1.5 ໂຕນ/ເຮັກຕາ/ປີ = 3,000,000 ກີບ/ໂຕນ ໄລຍະຟື້ນຟູແມ່ນ 6 ປີ.

 

ສ້າງຂື້ນໃນ ປີ 2017. ສະຫງວນລິຂະສິດໂດຍ: ພະແນກຖະ​ແຫຼງ​ຂ່າວ, ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ ແລະ ທ່ອງ​ທ່ຽວ ແຂວງເຊກອງ, ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ໂນນ​ມີ​ໄຊ, ເມືອງ ລະມາມ, ແຂວງ ເຊກອງ, ໂທຣ:(+856)038 211024, ແຟກ:(+856)038 211024, ມືຖື: 020 55121635
Powered by Joomla 1.7 Templates